OBSŁUGA OKIEN Z PCW i ALUMINIUM

Nowoczesne okna Framex charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi i użytkowymi. Dla zachowanie sprawności i niezawodności okien i drzwi przez wiele lat oraz zapewnienia bezpieczeństwa należy bezwzględnie przestrzegać prezentowanych poniżej instrukcji prawidłowego użytkowania okien.


  1. Przy wyborze funkcji klamki należy pamiętać, aby klamka znalazła się dokładnie w położeniach opisanych powyżej. Niedokładne ustawienie klamki może spowodować trudności w realizacji danej funkcji.
  2. Mechanizm klamki w oknach uchylno-rozwieralnych posiada blokadę uniemożliwiającą jej przekręcanie, jeżeli skrzydło nie jest dociśnięte do ościeżnicy. Jednakże zabrania się prób manipulowania klamką przy otwartym skrzydle.
  3. Zalecamy zwrócić uwagę (przed potwierdzeniem odbioru montażu), czy po montażu, skrzydło należy bardzo mocno dociskać, aby zrealizować daną funkcję klamki i czy po zamknięciu, wyczuwalny jest luz między skrzydłem, a ościeżnicą bądź też przy zamykaniu lub otwieraniu skrzydło ociera się lub uderza ościeżnicę. Oznacza to, że okno zostało niewłaściwie wyregulowane.
  4. Regulacja okien po ich wbudowaniu zostaje dokonana przez montażystów. Każdej następnej regulacji dokonuje klient we własnym zakresie (zgodnie z instrukcją regulacji i Rys.1) lub zleca FRAMEX jako usługę odpłatną.

NIEPRAWIDŁOWE SPOSOBY UŻYTKOWANIA OKIEN I DRZWI (grafika poniżej)

A. Na skrzydło okna lub drzwi nie może oddziaływać żadne inne obciążenie.
B. Nie należy dociskać skrzydła okna (drzwi) do ościeża.
C. Zatrzaskujące się skrzydło może prowadzić do zranienia. Przy domykaniu okna (drzwi) nie należy wkładać ręki między skrzydło, a ościeżnicę.
D. W przypadku dostępu do okna dzieci lub osób z zaburzeniami umysłowymi należy zastosować np. klamkę zamykaną na klucz lub blokadę rozwarcia.
E. Podczas silnego wiatru nie należy pozostawiać otwartego okna (drzwi).
F. Przy otwartym oknie (drzwiach) nie wolno przestawiać klamki do górę.


Zapraszamy do kontaktu

Jesteśmy dostępni całą dobę przez cały rok

  • +48 91 56 10 123
  • okna@framex.pl
  • Czat on-line